Audits die ontwikkelen

Wat kunt u verwachten van onze audit?

Wij kijken verder dan het papiertje met de normen en focussen niet op het zetten van vinkjes, maar op ontwikkeling. Door het benoemen van zowel positieve punten, afwijkingen (bij een normaudit) als ontwikkelpunten haalt u meer uit een audit. Onze auditoren houden hun ogen open en voorzien u van praktische tips hoe u verbeterpunten zou kunnen aanpakken. Deze waardevolle feedback kunt u gebruiken om uw beleid of plannen te bevestigen of juist bij te sturen.

Doe het gratis online Lean Audit Light Assessment

Welk niveau van Lean heeft uw organisatie? Doe ons online assessment en ontdek in 10 minuten waar nog verbeterpotentieel zit voor uw organisatie.

Start assessment


Lean audit

U heeft Lean in uw organisatie geïmplementeerd en zoekt naar een manier om de opgebouwde kennis, toepassing en borging van de resultaten te blijven toetsen in de organisatie. Daarvoor heeft CheQ de Lean audit ontwikkeld.Meer info


Digitale audits

De technologische ontwikkelingen van de laatste jaren maken digitale audits op afstand mogelijk. Hierdoor kunt u op afstand audits (laten) uitvoeren, waardoor het zowel voor de auditor als auditee minder tijd, en daarmee geld, kost om een audit uit te voeren.Meer info


ISO 9001:2015

Is uw organisatie op zoek naar een partij die u kan helpen op weg naar een ISO 9001 certificering? Of wilt u als kwaliteitsmanager weten welke wijzigingen in de nieuwe ISO 9001 van belang zijn? Met onze Quick Scan of pre-audit weet wat u nog moet oppakken om aan de nieuwe ISO 9001 norm te voldoen.Meer info


Benchmarking

Audits volgens een vast normenkader geven de mogelijkheid tot een benchmark van resultaten tussen organisaties, afdelingen of medewerkers. Een benchmark geeft u nog meer inzicht in uw prestaties en helpt de organisatie ontwikkelen.Meer info


Wat kunnen audits voor u betekenen?

  • Leveren wat met de klant is afgesproken
  • Toetsen of beleidsafspraken in de praktijk worden nageleefd
  • Duidelijkheid in de organisatie hoe het primaire proces loopt
  • In kaart brengen van (proces)risico’s
  • Stimuleren kwaliteitsbewustzijn bij betrokkenen vergroten
  • Systematisch en continu verbeteren
  • Benchmark van resultaten/indicatoren (binnen een organisatie of binnen een branche)

Onze audits zijn in overleg en op maat gemaakt! Onze auditoren hebben een open en discrete houding. Wij geven onze gesprekpartners vertrouwen om samen kritische punten te raken.