METEN IS VERBETEREN
ONZE EXPERTISE

Meten is weten, maar wat doe je met die wetenschap?
Meten staat in dienst van een hoger doel: prestaties van mensen, processen en organisaties verbeteren. Meten is verbeteren!

In de praktijk meten veel organisaties wat ze kunnen meten, niet wat ze echt willen weten.
CheQ is gespecialiseerd in het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van op maat gesneden audits.

Audits slaan de brug tussen uw beleid, proces- en werkafspraken en de uitvoering in de praktijk. Het levert u waardevolle informatie die de ontwikkeling van uw mensen, processen en organisatie stimuleert.

Drie fasen

In de Plan Do CheQ Act cyclus speelt de CheQ fase een belangrijke rol. Deze fase blijft vaak onderbelicht. Er gaat veel tijd en energie zitten in het maken en uitvoeren van beleid en plannen. Evalueren of de resultaten voldoen aan de gestelde doelen, het beleid gerealiseerd wordt en plannen werkelijkheid zijn geworden, heeft niet de grootste prioriteit.

CheQ richt zich juist op het ontwerpen en uitvoeren van specifieke audits om waardevolle feedback te genereren waarmee beleid of plannen worden bevestigd of bijgestuurd. Dit doen we in drie fasen:Design

We stellen vast wat de scope van een audit moet zijn. Dit kan een visie of strategie zijn, proces- of werkafspraken, maar ook extern opgelegde normen of regels. Denk aan keurmerknormen, branchespecifieke richtlijnen, eisen die gesteld worden aan het lidmaatschap van een koepel of brancheorganisatie. Het hoeft niet perse een bestaande norm of richtlijn te zijn. Waar nodig maken we een specifieke vertaling van de te toetsen normen en richtlijnen in de vorm van een auditschema. In deze Design fase werken we samen met uw organisatie aan de realisatie van dit toetsingskader. Het resultaat is een concrete vragenlijst die desgewenst via een online tool beschikbaar wordt gesteld.

Audit

Audits kunnen op diverse manieren worden ingestoken. Grofweg is er onderscheid te maken naar kwantitatieve en kwalitatieve audits. Kwantitatief in de zin van het meten van concrete prestatie indicatoren, kwalitatief in de zin van het afnemen van interviews, doorlichten van processen, documenten of systemen.

Wij zijn van mening dat mensen de spil vormen van een organisatie. Kwaliteit of conformiteit met beleid of richtlijnen is in grote mate afhankelijk van hoe mensen functioneren in relatie tot processen en systemen. Wij geloven daarom dat het betrekken van mensen bij audits cruciaal is. Dat lijkt een cliché, in de praktijk blijkt dit echter wel eens vergeten te worden.

Feedback

Een audit is pas waardevol als het concrete feedback genereert die als input dient voor het verbeteren van mensen, processen en systemen. Wij besteden daarom veel aandacht aan de manier waarop we rapporteren. We maken resultaten zoveel mogelijk visueel en onderbouwen beelden met korte, relevante toelichtingen. Feedback moet uitnodigen en motiveren tot ontwikkelen. Een rapport moet aanzetten tot verbeteren, anders mist het zijn doel.Wat kunnen audits voor u betekenen?

 • Toetsen op compliance:
  • Leveren wat met de klant is afgesproken
  • Toetsen of beleid en proces- of werkafspraken in de praktijk worden nageleefd
 • Duidelijkheid in de organisatie hoe het primaire proces loopt
 • In kaart brengen van (proces)risico’s
 • Stimuleren van kwaliteitsbewustzijn binnen uw organisatie
 • Systematisch en continu verbeteren

Onze auditoren hebben een open en discrete houding. Wij geven onze gesprekpartners vertrouwen om samen kritische punten te raken.
OVER ONS

CheQ is uw expertisepartner op auditing

Wij geloven dat audits u waardvolle informatie opleveren die de ontwikkeling van uw organisatie, afdeling, team en individu centraal stelt.
Met een audit steekt u een thermometer in uw organisatie, met als doel:

 • Toetsen op compliance:
  • Leveren wat met de klant is afgesproken
  • Toetsen of beleidsafspraken in de praktijk worden nageleefd
 • Duidelijkheid in de organisatie hoe het primaire proces loopt
 • In kaart brengen van (proces)risico’s
 • Stimuleren kwaliteitsbewustzijn bij betrokkenen vergroten
 • Systematisch en continu verbeteren

Onze audits zijn in overleg en op maat gemaakt!
Onze auditoren hebben een open en discrete houding. Wij geven onze gesprekpartners vertrouwen om samen kritische punten te raken.