Een interview met Robert van Hal

Robert van Hal voert voor CheQ*, op detacheringsbasis, audits uit bij leden van Blik op Werk. Die leden moeten voldoen aan keurmerknormen. Hoe zien zijn auditwerkzaamheden? Wat heeft hij de afgelopen jaren geleerd? Machiel Goudswaard, manager van CheQ sprak hierover met hem.

Inleiding

Blik op Werk is een onafhankelijk kwaliteitsinstituut, ontstaan vanuit de wens van de overheid om de kwaliteit van de dienstverlening in de re-integratiebranche te reguleren. Blik op Werk ondersteunt iedereen die aan het werk wil of wil blijven. Met het Keurmerk wil Blik op Werk een duurzame bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van de markt. Het Keurmerk maakt de markt transparant en borgt de kwaliteit van de werkzaamheden. Auditorganisaties zoals CheQ toetsen onafhankelijk de kwaliteit van de dienstverleners.

Welke type audits doe je vanuit CheQ?

“Ik voer bij leden van Blik op Werk keurmerkaudits uit. Dat houdt in dat ik elk jaar bij de organisaties die het keurmerk hebben langsga en constateer of zij nog wel voldoen aan de door Blik op Werk gestelde keurmerknormen. Verder voer ik ook witness audits uit. Blik op Werk werkt met meerdere auditorganisaties die voor hen keurmerkaudits uitvoeren. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het keurmerk gewaarborgd blijft, heeft CheQ vorig jaar samen met Blik op Werk de witness audits ontwikkeld. Het doel van een witness audit is om de auditor verder te ontwikkelen. Sinds januari ben ik daarmee begonnen en ik heb er nu zes gedaan.”

Wat is het verschil tussen een keurmerkaudit en een witness audit?

“Het verschil tussen een gewone keurmerkaudit en een witness audit is dat ik mij tijdens een witness audit niet focus op de organisatie, maar op de auditor. Ik ga dan letterlijk mee met een auditor van een andere auditorganisatie. Hierbij kijk ik of alle normelementen aan de orde komen en beoordeel ik de auditvaardigheden. Tevens kijk ik of het ook nog allemaal mogelijk en toepasbaar is voor de leden. Niet alleen de auditor wordt dus getoetst, maar het is ook een moment om opnieuw de norm te toetsen in de praktijk. Op die manier zorgen we ervoor dat het keurmerk van Blik op Werk meegroeit met het veranderend maatschappelijk speelveld.”

Wat vind je leuk aan het auditen?

“Als auditor ben je niet de hele week binnen op kantoor. Ik kan ook lekker buiten de deur werken en dat geeft een enorm gevoel van vrijheid. Daarnaast is het leuk om een kijkje in de keuken te krijgen van andere organisaties. De organisaties waar ik audits uitvoer zijn vaak zzp’ers of kleine organisaties. Ik zie dus veel mensen die ook echt met cliënten werken en dat geeft energie.”

Je bent door CheQ opgeleid om audits uit te voeren. Wat is het belangrijkste dat je geleerd hebt tijdens de opleiding?

“Wat ik geleerd heb, is dat het handig is om een vast en goed verhaal te hebben als introductie. Vóór de opleiding worstelde ik daar heel erg mee als ik bij een organisatie kwam voor een audit, maar nu gaat mij dat veel makkelijker af. Ook de manier van auditen, is iets dat ik geleerd heb. Meedenken met de organisatie, zonder dat dit ten koste gaat van de norm, dat is eigenlijk de kunst.”

Hoe heeft het auditen bijgedragen aan je persoonlijke ontwikkeling?

“Het heeft mij een breder perspectief gegeven. Het kijkje in de keuken van de organisaties en het contact met mensen in het veld, heeft mij meer gevoel gegeven bij waar Blik op Werk het allemaal voor doet. Daarnaast heb ik ook beter moeten leren plannen en secuurder leren werken. Omdat je direct voor externe klanten werkt wil je voldoen aan hun verwachtingen.”

* CheQ is een onafhankelijke auditorganisatie. CheQ voert audits uit in verschillende branches, zoals de buitensport, de re-integratiebranche, insurance en de maakindustrie. www.cheq.nl