Topics

CheQ heeft in het verleden in samenwerking met de VeBON (Vereniging van Buitensport Ondernemers), in het kader van zelfregulering, vanuit de ISO9001 norm een norm voor de buitensport ontwikkeld. Doel was en is om ongevallen tijdens buitensportactiviteiten te voorkomen.

Normen vanuit het kwaliteitsdenken zijn vertaald in een systeemnorm; een veiligheidsmanagementsysteem. In het veiligheidsmanagementsysteem zitten onderdelen als risico-inventarisaties van activiteiten, opleidingsnormen voor instructeurs, keuringsrapporten van constructies, klanttevredenheidsonderzoek en logboeken voor het onderhoud van risicomaterialen. Leden die aangesloten zijn van de VeBON moeten voldoen aan deze eisen.

De veiligheidsnorm is ingericht conform de Trias Politica van een keurmerk. De volgende elementen van het ‘keurmerk’ van elkaar gescheiden zijn: ontwikkeling (VeBON bestuur), beheer (secretariaat brancheorganisatie voor recreatieondernemers - Recron) en controle (TÜV Nederland). De scheiding van taken zorgt voor een onafhankelijk en betrouwbaar keurmerk. De VeBON en haar leden kunnen zich richting bedrijven en consumenten onderscheiden ten opzichte van leden die geen lid zijn van de VeBON. Een goed keurmerk is een marketinginstrument. Consumenten en bedrijven kunnen een betrouwbare keuze maken als ze een buitensportactiviteit willen gaan doen.

Buitensport Audits

CheQ voert onder de vlag van TÜV Nederland audits uit bij leden van de VeBON. De audit bestaat uit een documentenaudit (verificatie van normconformiteit en actuele documenten in relatie tot de praktijk) en een audit van een praktijkactiviteit. Tijdens de praktijkaudit wordt geverifieerd of het VeBON lid conform de normstandaarden (risico-inventarisatie en werkinstructie van de instructeur) werkt. Voorbeelden van praktijkactiviteiten zijn; high rope parcours, boogschieten, blokarten en kanoën. De auditor geeft een onafhankelijk beeld van de uitvoering van het veiligheidsmanagementsysteem. Het management van TÜV Nederland communiceert deze informatie met VeBON. Wanneer leden niet conform veiligheidsstandaarden werken worden sancties getroffen, wat uiteindelijk opzegging van het lidmaatschap door de VeBON tot gevolg kan hebben. De VeBON wil met haar leden kwaliteit en veiligheid vertegenwoordigen en dat kan alleen met leden die conform de veiligheidsregels werken.