Lean Audit in industriële organisaties

CheQ is actief in de verschillende industriële organisaties, waaronder organisaties in de papierindustrie, kartonindustrie, printtechnologie, petrochemie en de betonindustrie. Veel van onze klanten hebben Lean management geïmplementeerd. Steeds vaker worden we gevraagd om met onze kennis uit verschillende organisatieomgevingen een Lean audit uit te voeren. Tijdens een Lean audit toetsen we de praktijk in relatie tot de gestelde Lean doelstellingen.

Design

Om het bedrijfsproces van onze klanten te inventariseren gebruiken we drie pijlers: gedrag (mens kant), methode (lean, lean six sigma, kaizen enz) en organisatie (o.a. project- en overlegstructuur). Tijdens een Lean audit kijken we hoe de projectorganisatie van het verbeterprogramma is ingericht, we kijken naar de cijfermatige resultaten van het project en we spreken met betrokkenen in het proces, bijvoorbeeld de operator van een machine. Onze bevindingen delen we in naar 5 niveaus van Lean implementatie. Grofweg wordt de status van Lean implementatie gecategoriseerd van minimaal naar excellent.

Audit

We voeren Lean audits bedrijfsbreed uit, per afdeling en steeds vaker wordt veelal een speciaal thema gekozen, bijvoorbeeld de omsteldoorlooptijd van een machine. Zodra het toetsingskader vaststaat en met de betrokken organisatie is afgestemd, worden zij bezocht voor een Lean audit. Tijdens de Lean audit spreken we het management, medewerkers van de vloer en voeren we metingen op het primaire proces uit. Voor iedere pijler (gedrag, methode en organisatie) wordt een score ingevuld op basis waarvan het Lean niveau op het gekozen thema kan worden bepaald.

Feedback

Uit een Lean audit komt per pijler gedrag, methode en organisatie een niveau van Lean implementatie. Naast het Leanniveau noteren wij ook positieve punten en ontwikkelpunten van het verbeterprogramma. Doorgaans presenteren wij de resultaten van de Lean audit aan directie en hoger management. Onze voorkeur heeft altijd om alle betrokken bij de audit bij deze presentatie te betrekken. Hoe breder de auditresultaten worden gedeeld hoe beter. Een goede audit stimuleert ontwikkeling van de kwaliteit van het verbeterprogramma. Met die instelling gaan onze auditoren altijd te werk.