ONZE PRODUCTEN

Onze producten


Wij geloven dat audits u waardvolle informatie opleveren die de ontwikkeling van uw organisatie, afdeling, team en individu centraal stelt. Met een audit steekt u een thermometer in uw organisatie, met als doel:

  • Toetsen op compliance:
    • Leveren wat met de klant is afgesproken
    • Toetsen of beleidsafspraken in de praktijk worden nageleefd
  • Duidelijkheid in de organisatie hoe het primaire proces loopt
  • In kaart brengen van (proces)risico’s
  • Stimuleren kwaliteitsbewustzijn bij betrokkenen vergroten
  • Systematisch en continu verbeteren
DRIE AUDITVORMENKeurmerk Audit

 

Wij toetsen uw organisatie conform een door een branche- of keurmerkorganisatie vastgesteld kader. Dat loopt uiteen van o.a. normen voor veilige buitensport (VeBON), correcte juridische dienstverlening door een advocaat, Blik op Werk Keurmerk voor re-integratie en inburgering.

Pre-audit


Onze klanten moeten vaak jaarlijks voldoen aan een bepaalde normeis in een branche. Klanten vragen ons dan om een pre-audit uit te voeren zodat zij weten wat zij nog moeten oppakken voordat de officiële certificerende instelling de audit afneemt. Door een Pre-audit uit te voeren, geven wij in een kort tijdsbestek een beeld van de stand van zaken op basis van een bepaald normkader, bijvoorbeeld een kwaliteitstandaard, veiligheidsstandaard of een specifieke branche eis.

Lean Audit


U heeft lean in uw organisatie geïmplementeerd en zoekt naar een manier om de opgebouwde kennis, toepassing en borging van de resultaten te blijven toetsen in de organisatie. Daarvoor heeft CheQ de Lean audit ontwikkeld. We toetsen op drie pijlers; Gedrag medewerkers, gebruikte Methodiek (lean, lean six sigma, kaizen) en Organisatiestructuur lean programma. We stellen samen met de opdrachtgever een thema vast om te auditen binnen het lean management. Dit thema auditen we door documenten door te nemen, medewerkers te interviewen en (productie)afdelingen te bezoeken. Aan het einde van de dag koppelen we onze bevindingen terug.