OVER ONS

Over ons

CheQ is uw expertisepartner op auditing

 

In 2015 is CheQ opgericht. CheQ is een zelfstandige werkmaatschappij ontstaan door de auditactiviteiten apart van Q-Consult Progress Partners te positioneren. Met CheQ kunnen we onze auditwerkzaamheden concreter profileren richting onze klanten.

Centraal gezicht van CheQ is Machiel Goudswaard. Machiel heeft reeds meer dan 8 jaar auditervaring in verschillende branches. Hij is een expert in proces-, kwaliteit- en resultaataudits. Centraal in zijn werk voor klanten staan de opeenvolgende stappen: procesmanagement (inclusief risicobeheersing), prestatiemanagement (meten is weten) en verbetermanagement (PDCA). In een auditdag komen deze stappen samen. Hij voert gesprekken om de risico’s in de bedrijfsprocessen te doorgronden, meet vooraf of tijdens met hulp van interne auditoren bijvoorbeeld doorlooptijden van processen en tot slot geeft hij prikkelende feedback om een organisatie een stap vooruit te laten maken.

Onze auditoren hebben een open en discrete houding. Wij geven onze gesprekpartners vertrouwen om samen kritische punten te raken. Machiel werkt samen met de volgende auditoren:

 

robert.JPGROBERT van Hal
Melvin Peemen
Melvin Peemen
Dennis van Es
DENNIS VAN ES


Naar aanleiding van de behoefte van u wordt gekeken welke auditor de beste expertise heeft om te betrekken bij de audit. Daarmee heeft u altijd de auditor met de beste kennis en vaardigheden om de audit uit te voeren.


Neem contact op met Machiel Goudswaard via

06 11952688

machiel.goudswaard@cheq.nl

Machiel Goudswaard